Beschrijving van de wijk

De wijk Keizer Karelpark is een ruime opgezette wijk met veel water en groen. In de wijk bevinden zich enkele winkelstroken, bedrijven en een aantal scholen voor lager en middelbaar onderwijs. Aan de rand van de wijk zijn grote sportterreinen, met een zwembad.
De winkels zijn gegroepeerd in verschillende winkelstrips, waarvan de grootste zich bevindt aan de Van der Hooplaan.
Aan de Lindenlaan zijn zorg, hulpverlening en welzijn geconcentreerd in het gezondheidscentrum met diverse gezondheidsvoorzieningen. Ook is hier het MOC gebouw gevestigd, waar zich onder andere Participe, de sociaal raadsman, diverse zzp’ers en de Buurtkamer bevinden.

Bevolking
Keizer Karelpark is na Westwijk de wijk met de meeste inwoners van Amstelveen: in totaal ruim 12.000. Niettemin is het een ruime wijk door een relatief lage bevolkingsdichtheid (3990 per km2).

Wonen en leven
Het aantal mensen dat alleen woont, ligt ruim boven het gemiddelde en de gemiddelde grootte van de huishoudens ligt ook aan de onderkant vergeleken bij andere wijken. Het veiligheidsgevoel lijkt positief tegenover andere wijken, met een uitzondering van de verkeersveiligheid: deze is voor ouderen en kinderen niet optimaal.

Voorzieningen

Ouderen
Voor ouderen zijn in het oostelijke deel van de wijk grote woonvoorzieningen met zorg en gezondheidsvoorzieningen. Woonzorgcentra de Luwte, het Huis aan de Poel. Voor zelfstandige bewoning door ouderen zijn er de Kastanjeflat en Keizer Karelflat. Ook in de Lindenlaan (MOC en gezondheidscentrum) is een cluster te vinden waar senioren terecht kunnen voor wonen/zorg en gezondheid en activiteiten waaronder het ‘Thuishuis’. Participe Amstelland heeft spreekuren voor ouderen en een activiteitencoach voor servicezones.

Jongeren
Omdat enkele middelbare scholen in Keizer Karelpark staan en aan de rand van de sportgelegenheden en een zwembad zijn, zijn er veel jongeren in Keizer Karelpark op straat. De buitenruimte is zo ingericht dat hier en daar een balletje getrapt kan worden en voor het uitgaansleven is het Stadshart natuurlijk dichtbij. Verder zijn de jongeren te vinden bij de winkelstrip van der Hooplaan (Coop) en ‘s avonds in het Augustinuspark.

Kinderen
Voor kinderen is de inrichting van de openbare ruimte mooi vanwege de parkjes en kinderspeelplaatsen verspreid over de wijk.
Bekijk gedetailleerde informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Keizer Karelpark:

https://allecijfers.nl/wijk/keizer-karelpark-amstelveen