Wijkplan versterken sociale basis

In het Wijkplan Versterken Sociale Basis 2022-2025 Keizer Karelpark zijn de speerpunten vermeld waaraan vanaf 2022 wordt gewerkt in de wijk. Het doel van het wijkplan is het versterken van de sociale basis in de wijk. 

Het wijkplan is tot stand gekomen via een initiatief van de Buurkamer Keizer Karelpark, in samenwerking met het Platform Keizer Karelpark en diverse netwerkpartners in de wijk, zoals Participe, de Paaskerk en de zorgcentra die in de wijk zijn gevestigd. Voor het plan is gebruik gemaakt van informatie van deze partijen en informatie uit gesprekken met bewoners, ondernemers en netwerkpartners.

De verschillende betrokken organisaties hebben het wijkplan uitgewerkt in activiteitenplannen. Gedurende het jaar worden wijkplan en activiteitenplannen aangevuld en/of verbeterd aan de hand van signalen uit de wijk.

Hieronder kunt u het wijkplan en het activiteitenplan van het Platform Keizer Karelpark downloaden.

Wijkplan Versterken Sociale Basis 2022-2025 Keizer Karelpark

Platform Keizer Karelpark activiteitenplan 2022-2025