Wijksteunpunten

In de wijk Keizer Karelpark zijn twee wijksteunpunten: MOC/Buurtkamer KKP en Participe Kastanjelaan. HIer treft u informatie aan over beide wijksteunpunten.