Interview Jan Pieter Koopmans: Wijkagent

J.P. valt gelijk met de deur in huis. “De criminaliteit in de wijk is sterk toegenomen”

!  WHAM ! 

Ik kom er niet meer aan de pas. ‘k Had willen vragen hoe zijn vakantie was geweest in het land “Down under’ : Australië, maar dat was al een ver verleden. “Ineke”, zegt J.P., “Oplichters zijn keurige, aardige, behulpzame meneren en mevrouwen die het beste met je voor hebben, je behulpzaam willen zijn, vervelende maar noodzakelijke klussen klaren, je helpen met die ingewikkelde bankzaken; Engelen die op je weg zijn gekomen om je uit de penarie te helpen.”

“En wij, als politie, blijven iedereen maar waarschuwen: Ken je de persoon niet die aanbelt? DICHT LATEN: DIE DEUR!!!!!!

J.P. begint zich op te winden: “Ik predik geen wantrouwen, maar gezond verstand verdorie! (J.P. zei wat anders) Men is zò blij met die onverwachte visite (de godganse dag alleen in dat grote, lege, stille huis is echt niet altijd even gezellig) zò blij, dat de deur wijd opengaat”.

“Weet  je wat ook helpt, Ineke, "de buurt-Whats App. Is die er nog niet? Neem het initiatief. Praat met je buren en loop ’s avonds samen een rondje; kom effe van die bank; het grote nieuws kan wel wachten. Houd elkaar op de hoogte”.

“Alsjeblieft, hier heb je een tegeltjeswijsheid van de politie (www.politie.nl): BANKMEDEWERKER AAN DE DEUR?  PAS OP, DAN IS HET EEN FRAUDEUR!

En: 'Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen’.

Het is een heel kort interview; hij staat alweer op. ‘Sorry, ik heb haast’.  En weg is-ie: boeven vangen.

Bent u op leeftijd? Vraag aan uw kinderen of een vertrouwenspersoon uw bankzaken te regelen.

Zijn uw ouders op leeftijd ? Word  hun bewindvoerder. 

Regel de bankzaken van uw vader/moeder: het  voorkomt een hoop stress en frustratie.

-----------------------------

Interview with Jan Pieter Koopmans: beat cop.

J.P. comes straight to the point: ”Crime in the neighbourhood has increased sharply’

WHAM!

I wanted to know about the time he spent in ‘down under’  Australia in February. No way!

‘Ineke’ J.P. says. ‘Fraudster, scammers, criminals: they all seem nice and neat ladies and gentlemen (well, gentlemen mostly) who are most willing to help you with your banking affairs and/or administration. They will repair your roof; clean the gutters, tidy up your garden; put you to bed if necessary’.

‘We, as police officers keep telling people: LEAVE THAT DOOR CLOSED’.

J.P. starts to get excited. ‘I preach common sense, for heaven’s sake! But, blast, (J.P. says something else) one is sò happy with an unexpected guest, sò glad with a little company that the door is opened wide’.

‘Do you know what, Ineke. Nowadays people use WhatsApp to let one another know what’s going on in the neighbourhood and it works! It is successful.

Have a chat with your neighbour; walk the dog at night; get off the couch. Keep each other informed’

It is a very short interview. J.P. is already getting up to go. ’Sorry, I’m in a hurry. I have to catch these crooks’.