Wijkfiets Keizer Karelpark in gebruik genomen

Op Koningsdag 27 april 2022 werd de wijkfiets voor Keizer Karelpark overhandigd aan sociaal beheerder van de Buurtkamer KKP, Elwin Lindeman. De wijkfiets is een cadeau aan de wijk, ontstaan in een duurzaam samenwerkingsproject tussen het Platform Keizer Karelpark en het Repaircafé Elsrijk. Ambassadeur van het platform, Lena, bood de fiets namens het platform aan.
Elwin Lindeman gaat de fiets samen met een collega van Participe beheren en geeft deze tijdelijk te leen aan minder draagkrachtige personen uit de wijk die de fiets nodig hebben.
De fiets komt in de stalling van het MOC te staan.

 HJAC0749

Een wijkbewoner versiert de wijkfiets, die hierna wordt aangeboden aan de wijk op het MOC aan de Lindenlaan.

YHLW9354

Belangstellenden nemen een kijkje.

LYMO7583