Steekie en zo

Aan het Hueseplein zit 'Steekie & zo', beter bekend misschien als het 'handwerkwinkeltje van het Rode Kruis'.
Steekie & zo’ is een handwerkcafé én handwerkwinkel. Gedreven door vrijwilligers. Samen handwerken en het ambacht doorgeven staat er centraal. En wat we maken verkopen we ook nog eens in ons eigen winkeltje! Van handdoek tot muts, van kaart tot knuffel, van vest tot pannenlap. En nog veel, veel meer. Kom gerust eens kijken! Elke woensdag en donderdag van 9 tot 12 en elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 14. De opbrengsten van de verkoop van onze handwerkproducten vloeien geheel terug naar de gemeenschap. Wij worden gesteund in onze activiteiten door de gemeente Amstelveen en het Rode Kruis, afdeling Amstelveen. Sinds 2008 vinden we namelijk onderdak in het Rode Kruisgebouw.
Ons team bestaat uit Truus, Tineke en Fia. Zij zijn al jaren de drijvende krachten achter de verkoop in het winkeltje en op braderieën. Ook faciliteren zij het handwerkcafé elke woensdag en donderdag. Zij doen dit uiteraard niet alleen. Zonder bijvoorbeeld de gebouwbeheerder, diverse chauffeurs en thuishandwerksters zou Steekie & zo nergens zijn!
We zien u graag binnenkort in café of winkel.
Hueseplein 15
www.handwerkeninamstelveen.nl

Foto bij Steekie zo 002