Studenten in de wijk

Waar zijn de jongeren in de wijk? Wat doen ze ’s avonds, in het weekend. Wonen studenten op kamers of nog bij hun ouders? En vooral: hoe voelen ze zich? Hoe gaat het met ze?

Een grote groep studenten gezondheidswetenschap heeft in de wijk Keizer Karelpark en daarbuiten onderzoek gedaan naar jongeren (18-22) en hun behoefte aan ondersteuning.

Op 25 mei presenteerden de studenten hun bevindingen en hun creatieve oplossingen in het MOC, in aanwezigheid van Buurtkamer, Wijkplatform, Participe, de gemeente en onze VIP: vrijwilliger Lien, zichtbaar trots op kleindochter en wijkbewoner Jill.

Een voornemen van de samenwerkende organisaties: we gaan meer met (in plaats van over) jongeren praten. Volg de initiatieven hierover in de Nieuwsbrief, welke we gaan uitbreiden naar instagram.

Wat weten jongeren af van Welzijn op Recept en wat zijn hun behoeften?

30 bachelor studenten van de VU (keuzevak Welzijn in de Wijk) hebben een onderzoek gedaan onder jongeren in de wijken KKP en Patrimonium naar het initiatief Welzijn op Recept. Welzijn op Recept (hierna WOR) is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijzen huisartsen en praktijkondersteuners patiënten door naar de wijkcoach van Participe. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak.

De studenten hebben interviews gedaan met jongeren (o.a. studenten van WO, HBO en MBO). Ze hebben de studenten vooral bevraagd op wanneer ze Welzijn op Recept zouden inzetten en wat ze ervan vinden. Hoe hun eigen welzijn en gezondheid momenteel is. Welke behoeften ze hebben. Etc. Op basis van de uitkomsten hebben ze aanbevelingen gedaan en omgezet naar producten, zoals een flyer, een factsheet, een poster en een Instagram story.

Het onderzoek van de studenten wees uit dat onder jongeren in ‘onze wijken’ met name eenzaamheid, stress en depressie voorkomen. Ook wees het onderzoek uit dat studenten niet goed weten waar ze terecht kunnen, waar ze andere jongeren kunnen ontmoeten.

Conclusie: we mogen manieren vinden om met jongeren in gesprek te gaan over aanbod bij psychosociale problemen of andere zaken waar ze tegenaan lopen. En dat gaan we zeker doen!

Meer weten over Welzijn op Recept ? https://amstellandzorg.nl/programmas/welzijn-op-recept/

jongeren-1
jongeren-2
WhatsApp-Image-2023-05-30-at-150538